НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

  • Наказ №37 «Про застосування окремих пунктів Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення».
  • Наказ №288 «Про затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення».
  • Наказ №370 «Про затвердження Технічного рішення побудови комп'ютеризованої систем контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об'єктів».
  • Наказ №192 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях».
  • ДБН В.1.1-7-2002 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА».
  • ДБН В.2.5-13-98* «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
  • Наказ №126 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні».
  • Наказ №161 «Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації».